slot 88 club Đức chuyển nhượng tiền vệ tấn công danh sách giá trị: B phí, Ding Ding 85 triệu euro gắn với vị trí đầu tiên

slot 88 club Chuyển nhượng Đức đã cập nhật giá trị của cầu thủ và liệt kê thứ hạng của các tiền vệ tấn công, trong đó, Fei B và De Bruyne xếp ở vị trí đầu tiên với 85 triệu euro.

Danh sách giá trị cụ thể ↓

  1. Phí B (Manchester United, 27 tuổi, 85 triệu euro)
  2. De Bruyne (Manchester City, 30 tuổi, 85 triệu euro)
  3. Ghế B (Manchester City, 27 tuổi, 80 triệu euro)
  4. Mount (Chelsea, 23 tuổi, 75 triệu euro)
  5. Wirtz (Leverkusen, 19 tuổi, 70 triệu euro)
  6. Havertz (Chelsea, 23 tuổi, 70 triệu euro)
  7. Muciara (Bayern, 19 tuổi, 65 triệu euro)
  8. Maddison (Leicester City, 25 tuổi, 50 triệu euro)
  9. Odegaard (Arsenal, 23 tuổi, 45 triệu euro)
  10. Pellegrini (Roma, 25 tuổi, 45 triệu euro)

Viết một bình luận