say 69 đổi thưởng Dembele nói với Chelsea để đảm bảo một vị trí xuất phát ổn định trước khi xem xét gia nhập

say 69 đổi thưởng Dembele đã nói với Chelsea rằng Tuchel phải đảm bảo lực lượng chính và vị trí xuất phát ổn định trước khi xem xét gia nhập.

Anh ấy không muốn ngồi dự bị khi bắt đầu cập bến Stamford Bridge.

Viết một bình luận