ket qua xo so Schick không có điều khoản giải phóng bằng lời nói hoặc văn bản, và có thể đàm phán phí chuyển nhượng vào mùa hè tới

ket qua xo so Plettenberg phát biểu về tình hình của tiền đạo Schick của Leverkusen.

Plettenberg cho biết hợp đồng mới của Schick, có thời hạn đến năm 2027, không bao gồm bất kỳ điều khoản giải phóng bằng miệng hoặc bằng văn bản nào. Giám đốc thể thao Rolfes của Leverkusen đã làm rất tốt công việc đàm phán.

Điều đáng nói là Plettenberg nói rằng Sigg không phải để bán, nếu một CLB quan tâm đến Sigg trong năm tới, phí chuyển nhượng có thể được thương lượng.

Viết một bình luận