game v99 Lille hỏi Bertman với giá 40 triệu euro, nhưng lời đề nghị của Milan Newcastle không cao bằng mức giá yêu cầu của Lille

game v99 Theo báo cáo của Slow Motion Network, những lời đề nghị hiện tại của Milan và Newcastle chưa đáp ứng được mức giá 40 triệu euro của Lille dành cho Bertman.

Theo báo cáo, các cuộc đàm phán của Lille với Milan và Newcastle về Bertman hiện đang bế tắc.

Các giám đốc điều hành của Milan sẽ không thay đổi lời đề nghị của họ vì họ không có ý định đưa ra lời đề nghị với Newcastle.

Viết một bình luận