mậu binh online miễn phí Milan không muốn bỏ lỡ Bertman và vẫn đang làm việc để ký hợp đồng với anh ấy

mậu binh online miễn phí Theo phóng viên Antonio Vitiello của Milan News Network, Milan không muốn vắng Bertman, và đội bóng đang tiếp tục làm việc chăm chỉ để ký hợp đồng với anh. Các phóng viên nói rằng Milan không muốn vắng Bertman, và đội bóng vẫn đang nỗ lực để ký hợp … Đọc tiếp